IT CONNEXT

Hub สำหรับชาว IT ที่จะมาแชร์สารพันความรู้ด้าน IT ทิปและเทคนิคดีๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง รวมถึงอัปเดตเทรนด์ ความเป็นไปของเทคโนโลยี IT ล่าสุด เพื่อก้าวให้เท่าทันกระแส digital disruption ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าเราจะมีโซลูชันด้าน IT ใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน แต่การตัดสินใจเลือกใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ และนำไปแก้ไขปัญหาได้จริงนั้น ต้องอาศัยทั้ง knowledge และ know-how เฉพาะทางควบคู่กัน แล้วองค์กรของเราควรปรับแต่ง หรือติดอาวุธเพิ่มในส่วนใด มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันเลย