องค์กรใดที่ต้องดำเนินการด้าน PDPA ?

ทุกองค์กรที่มีการจัดเก็บ ใช้งาน และเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน รวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งหากข้อมูลเหล่านี้หลุดรั่วออกไป อาจต้องระวางโทษ ทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง 

ทุกองค์กรที่มีการจัดเก็บ ใช้งาน และเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน รวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งหากข้อมูลเหล่านี้หลุดรั่วออกไป อาจต้องระวางโทษ ทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง

One Stop PDPA Solutions จาก Konica Minolta
บริการที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านระบบ PDPA

วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานและการจัดเก็บเอกสารภายในองค์กร

ตรวจสอบเส้นทางการรับ-ส่งข้อมูลทั้งหมด

ตรวจเช็กสถานะการทำงานของระบบ network อุปกรณ์ และระบบความปลอดภัยต่างๆ

สรุปรายการที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุง และวางแผนในการดำเนินการ

ให้ความรู้ อบรมด้าน PDPA โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ให้คำปรึกษาในการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ และข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

PDPA Solution Implementation
บริการติดตั้งโซลูชันความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

ติดตั้งหรือปรับปรุงระบบจัดเก็บเอกสาร ที่สามารถจัดเก็บ กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งานไฟล์ข้อมูลตามประเภทและระดับเอกสาร

Document Management

ติดตั้งหรือปรับปรุงระบบจัดเก็บเอกสาร ที่สามารถจัดเก็บ กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งานไฟล์ข้อมูลตามประเภทและระดับเอกสาร

Data Subject Rights & Control

ให้คำแนะนำในการแจ้งสิทธิ์และขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การกำหนดนโยบาย (Policy) และการขอความยินยอม (Consent) ข้อมูลตามประเภทและระดับเอกสาร

Data Breach Protection

ติดตั้ง Firewall, Antivirus และระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล Data Loss Prevention (DLP)

Data Monitoring & Measurement 

ติดตั้งระบบตรวจสอบ แจ้งเตือนเหตุละเมิด และบันทึกข้อมูลเพื่อแจ้งต่อหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ของบริการ PDPA

  • ลดความเสี่ยงจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และหมดกังวลเรื่องการเข้าตรวจสอบของ Audit 

  • ลดข้อกังวลเกี่ยวกับกฎหมายทั้งทางแพ่ง อาญา ปกครอง ข้อมูลสำคัญขององค์กร และข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บ ใช้งาน และเผยแพร่อย่างปลอดภัย และเป็นระบบยิ่งขึ้น สอดคล้องกับระบบของกฎหมาย PDPA

  • เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เนื่องจาก PDPA มีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ และการทำธุรกิจระหว่างประเทศอย่างเป็นนัยยะสำคัญ 

  • ลดระยะเวลาในการศึกษา เตรียมการ และสรรหาผู้ให้บริการหลายราย เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์หรือโซลูชันที่แตกต่างกัน

ลดความเสี่ยงจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และหมดกังวลเรื่องการเข้าตรวจสอบของ Audit

โคนิก้า มินอลต้า รับทำและพร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการวางระบบ PDPA โดยทีม Specialist ด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งพนักงานและบุคคลภายนอก ยกระดับความปลอดภัยในการจัดการข้อมูล เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรคุณ

ทีมงานของเราพร้อมดูแลคุณอย่างมืออาชีพ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือขอรับคำปรึกษาได้ฟรี!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
ท่านสามารถศึกษานโยบายประกาศความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่