บริการครอบคลุมตั้งแต่ การให้คำปรึกษา สอบถามความต้องการและปัญหาของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำงานในปัจจุบันเพื่อวางแผนพัฒนา ติดตั้งโปรแกรม RPA รวมถึงการปรับตั้งค่าซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ ให้ตอบโจทย์การใช้งานขององค์กรมากที่สุด

ทำงานได้ 24 ชั่วโมง

ไม่ต้องหยุดพัก

ทำงานเร็ว

ลดข้อผิดพลาด

ลดต้นทุน

เพิ่มประสิทธิภาพ

ยืนหยุ่นสูง

ปรับเปลี่ยนง่าย

ใช้งานง่าย

ตั้งค่าแค่ครั้งเดียว

โซลูชัน RPA พัฒนาฟีเจอร์เพื่อตอบโจทย์การใช้งาน

ฟีเจอร์ของโซลูชัน RPA ถูกพัฒนาและปรับปรุงร่วมกับผู้ใช้งานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์การทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

บริการให้คำปรึกษา วางแผนพัฒนา รับทำ และติดตั้งระบบ Robotic Process Automation (RPA) ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ Robot ทำงานแทนมนุษย์ในส่วนงานที่ต้องทำเป็นกิจวัตร ในรูปแบบซ้ำๆ
  1. Discover ค้นหาขั้นตอนการทำงานที่ควรปรับให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยใช้ความสามารถของระบบ AI 
  2. Build สร้าง Automation Workflow เพื่อรองรับการอัปโหลด ประมวลผลข้อมูล และส่งต่อไปยังปลายทางที่ต้องการ
  3. Manage ติดตั้งซอฟต์แวร์ Robot เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรให้ตอบโจทย์ และทดสอบการใช้งานจริง
  4. Engage รับฟัง feedback จากผู้ใช้งานจริง เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
  5. Measure วิเคราะห์ผลการทำงานแต่ละขั้นตอน และทำรายงานสรุปผล เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โซลูชัน Robotic Process Automation (RPA) เหมาะกับใคร?

Banking and Finance

Human Resources

Marketing and Sales

IT Integration Processes

Insurance Agencies

Customer Relationship Management
(CRM)

โคนิก้า มินอลต้า ให้บริการวางแผนพัฒนา และติดตั้งโปรแกรม RPA แบบครบวงจร
ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นแบบไหน เราพร้อมให้คำปรึกษา ฟรี!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
ท่านสามารถศึกษานโยบายประกาศความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่