บริการครอบคลุมดังนี้

วิเคราะห์การทำงานของระบบ network

  • ตรวจสอบช่องโหว่ภายในระบบ  
  • ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ

รับวางระบบ network และติดตั้ง

  • จัดทำแผนผัง และกำหนดจุดติดตั้งระบบ
    (network diagram)
  • ติดตั้ง เดินสายอุปกรณ์ และทดสอบการทำงาน

ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย

  • ติดตั้ง Firewall ที่เหมาะสม
  • ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์

บริการตรวจสอบสถานะการทำงาน
หลังการติดตั้ง

  • ตรวจสอบการทำงานของระบบทั้งหมด
  • จัดทำรายงานเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
ท่านสามารถศึกษานโยบายประกาศความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่